Vaške tolam (počelamut)

Čaraŋän šäže järämvaš,
Nur jyk šäplanäš teve-teve.
Lač autokorno kurämaš
Mura ške muräžäm ii dene.
Kava šapalge pärt volen,
Oš keče päl koklašte jomän.
Olagorak mardež pelen
Voštončäš vydäš purtäš omäm.
Kue-sorta-vlak tuläk gaj
Šogat, nören šinčavyd dene.
It šort, kuer, vaške tolam.
Täj mäjäm ände vučo vele.
Tek er veleš kälma mardež,
Da pokšämat jöršeš u ogäl.
Kuze ušan mari maneš,
Čäla ške žapäškäže vozän.
Šukertak kombän sur kašta
Šulen kajen kavapundaške.
Pyja vokten pelčan koštära
Ludeš jokrokäm šket tynąšte.
Möŋgem tolam, kunam mardež
Pual kolta u šyläš dene,
A jaläš šärčäk pörtäleš…
Tolam vaške mäj. Vučo vele.

Igor Popov

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License