Sueč kanal
SuezCanal-EO.JPG
Sueč kanal

Sueč kanal - Jegipetäšte lymän äštäme, teŋäz kykšätan vydkorno, Mlandäpokšel teŋäzäm Joškar teŋäz den ušna. Sueč kanaläm 10 i äštäme deč vara 1869 ijän kälme tälzän počänät. Tide kanal karaplan Europa da Azi koklašte kornälaš jönäm pua, Afrikäm koraŋ koštaš ok kyl. Port-Said jydvel stanci uleš. Sueč olašte verlanäše Port-Taupik kečävalvel stanci uleš. Ismaili ola ervel seräšte verlana, korno pokšelne gäč 3km.
Počmo godäm kanalän kužätšo 164km äle, da kanalän 8m. Ikmänąr sajemdämaš deč vara, 2010 ijäšte kanalän kužätšo 193km, kelgätše 24m, da kanalän lopkätšo 205m. Kanaläšte kum äžaš: 22 kilometran jydvel šumaš kanal, ške kanal (162.25 km) da 9 kilometran kečävalvel šumaš kanal.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License