Šoler
1.jpg
Šoler

Šoler - nugädän (pärlą) kuškän šogäšo šolo-vlak ale utlarakšäm šolo gäč čäna lijän šogäšo läštašan čodära.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License