Šäža (tälze)
October 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Šäža (tälze) - Grigorian kečäšot počeš idaläkän luämšo tälzäže. Akret Rimäse kečäšot počeš idaläkän 8-še tälzäže. Ške lymžäm latin octo - kandaše, mut gäčän nalän. Mlandän kečävalvel užašäšte tide tälzän šošo pagät, Jydveläšte - šäže. Tele žapäš kusnämälan köra tide tälze en kužulan šotlalteš (745 šagat). Tugak Kärpak tälze (ikämše lumän tälzäže), Pokro tälze, Sösna tälze, lum vočmo tälze, Čäve-agätan tälze, Lavära tälze.
Šäže pagätän kokämšo tälzäže.

Tälze-vlak

ŠoräkjolPurgäžYjarnąVydšorAgaPeledäšSyremSorlaIdäm • Šäža • KälmeTele

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License