Šäl

Šäl - janläk-vlakän lu ymbalne päžäktaltše toreš-kornan muskulaturäžo, šäl deke koja den ušäšo kuem päžäktalteš. Šäläm tyŋ šotäšto kočkäšäm jamdälämašäšte kučältät.

Syret-vlak


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License