Marina Sadova
Marina Sadova
1.jpg
Täršämaš muräzo, semläze
Šočän 1997i 3 aga
Šočmo ver Mari El Respublik, Maskasola kundem, Nužjal jal
Marina Sadova (1997 aga 3, Mari El Respublik, Maskasola kundem, Nužjal jal) - mari muräzo, semläze.


Iläš kornäžo

Marina Sadova 1997 ijän aga tälzän 3-šo kečänže Mari El Respublik Maskasola kundem Nužjal jaleš šočän.


Murämaš paša

Marina muraš näl ijaš godämžak tyŋalän. Ikämše seŋämašäžlan "Звездный дождь" (zviozdnij dožd - šydäran jyr) respublik kykšätäsö estrada muro konkursäšto seŋämäm šotlaš liješ. Tudlan tunam 5 ij lijän. Vara rajon, Respublik, Rossi kykšätäsö da kaläk-vlak koklase konkurslašte jatär seŋämašäm nalän: "Маленькие звездочки на Золотых песках" (Bolgari), "Таланты Каунаса" (Litva), "Путь к звездам" (Sankt-Peterburg ola).
Mari El mučko Marina "Песенка года" konkurs deč vara paläme lijän. Tušto tudo Liudmila Pomogajeva dene pärlą "Mari lym" muräm joŋgaltaren ("Jandar" duet). Tiddeč vara Marina mari muro-vlakäm muraš tyŋaleš. Muro-vlakše Mari El Radiošto da mari televidenijäšte joŋgat, jatär klip muro-vlaklanše lekteš. Marina 2014 ij gäč Palantaj lymeš tyvära da sämäktäš kolledžäšte šinčämašäm pogen.
2014 ijäšte Tele tälzän 10 gäč 13 keče marte Marina Sadova Germanijäšte Oldenburg olašte "Liet International" konkursäšto muren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License