Tyŋ Laštäk

Pagalen Yžäna!

Käzätse mari latin tišter
# Latin tište Kirillik tište Ojlämaš
1 A a А а /a/
2 Ä ä Ы ы /ə/
3 Ą ą Я я /'a/
4 B b Б б /b/
5 Č č Ч ч /ʧ/
6 D d Д д /d/
7 E e Э э, Е е /ɛ/
8 F f Ф ф /f/
9 G g Г г /g/, /ɣ/
10 I i И и /i/
11 J j Й й /j/
12 K k К к /k/
13 L l Л л /l/
14 M m М м /m/
15 N n Н н /n/
16 Ŋ ŋ Ҥ ҥ /ŋ/
17 O o О о /o/
18 Ö ö Ӧ ӧ /ø/
19 P p П п /p/
20 R r Р р /r/
21 S s С с /s/
22 Š š Ш ш /ʂ/
23 T t Т т /t/
24 U u У у /u/
25 V v В в /v/
26 Y y Ӱ ӱ /y/
27 Z z З з /z/
28 Ž ž Ж ж /ʐ/

Saj statja-vlak


Tänäs tepteŋäz (Ludaš)

Tänäs tepteŋäz
Pacific_Ocean.png
Kumdäk 178,68 mln. uš²
Kugät 710,36 mln. uš³
En kugu kelgät 11022 m
Pokšel kelgät 3976 m

Tänäs tepteŋäz - kumdäk da kelgät šotäšto Mlande valne en kugu tepteŋäz. Kasvelne Eurazi den Australi, ervelne Jydvel Amerika den Kečävalvel Amerika, kečävelvelne Antarktide koklašte verlanen. Europäšto iläše-vlak kokla gäč planetän en kugu tepteŋäzäm Magellan erten. Tudak tudlan "Tänäs" lymäm 1521 ijäšte puen. Vara gäna pale lije: Magellan joŋäläš lijän. Tide tepteŋäzäšte en šuko tajfun šočeš, lač tudak planetänan 75% päläm lukteš.

Kumätlo (Ludaš)

MurilloTrinity.jpg
Ača Jumo(ymbalne), Šnuj Šyläš(kögörčen) da joča Isus (Bartolomé Esteban Murillo 1682i)

Kumätlo (grekla Αγία Τριάδα, lat. Trinitas) - kristian tunäktämašäšte Jumän kumätläkäm ončäktäšo termin.

Kumätläk nergen kristian umälämašäže Tošto Sugän'äšto

Dogmat tyŋ šotšo

Šnuj Kumätlo nergen dogmatäm ončäktäšo Nikejäse-Konstantinopoläse yšanämašän yžvataže šukärak kristian Čerkälašte tyŋ veräm naleš da kristianläkäšte negäzla šotlalteš. Nikej-Konstantinopoläso yšanämašäm yžvataže počeš:

  • Ača Jumo čäla užmälan da uždämälan Pyräšö uleš
  • Erge Jumo Ača Jumo dečän čäla kuräm dečat šočeš
  • Šnuj Šyläš Jumo Ača Jumo gäč lekteš

Tidäm umälaš manän tägajäm šonaltaš liješ: keče ere sotäm šočeš, keče gäč ere šokšo lekteš. Ik molo deč posna ok li. Čäla kumätän (keče, soto den šokšo) - ikte uleš.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License